СТРОИТЕЛСТВО

 • Изкопи и насипи
 • Изпълнение на Вертикални планировки
 • Полагане на ВиК мрежи и съоръжения
 • Високо строителство
 • Довършителни работи

ЦЕЛОГОДИШНО И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА

 • Кърпене на дупки
 • Почистване на канавки
 • Снегопочистване
 • Хвърляне на луга и пясък

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ

 • Геодезическо заснемане на релеф, кадастрална информация, фасади на сгради, надземна инфраструктура, хидротехнически съоръжения, дървесни видове и други
 • Проектиране на Регулационни планове и Вертикална планировка
 • Изготвяне на трасировъчни проекти
 • Трасиране
 • Оцифряване

ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ

copyright©geocvet.com   .  All RIGHTS RESERVED  .   designed by Dilyan Glozhenski