Фирмата ни е с основен предмет на дейност проектиране и строителство. От момента на регистрирането ни през 1995 г., сме участвали в строителството и проектирането на различни по своя характер обекти. Фирмата притежава разнообразна лека и тежка строителна механизация. Ръководният ни екип има опит натрупан в Германия. Проектантското ни звено е специализирано в геодезическите дейности с богат проектантски опит, снабдено със съвременна изчислителна и измервателна техника, позволяваща бързина и високо качество на крайния продукт. Фирмата ни е реконструирала и модернизирала Конно-спортна база "Ген.Крум Лекарски"- гр.Божурище. Настилките са от най-модерните в света - пясъчно-текстилни, на каквито се провеждат и олимпийските турнири по конен спорт. Конюшня със 100 бокса, 3 плаца за загряване и състезания и покрит манеж са също част от комплекса.

copyright©geocvet.com   .  All RIGHTS RESERVED  .   designed by Dilyan Glozhenski